c / o Forssén Öberg arbetar med import av dryck till Sverige. Med ledord
som kvalitet och hållbarhet värnar vi om mindre producenter, gärna med jord
under naglarna som sätter produkten i fokus. För oss är det viktigt att hela kedjan
håller - från vinodling till produktion, transport och slutprodukt.